buy viagra online
buy viagra online

Słownik pojęć


Kasa fiskalna to elektroniczne urządzenie służące do rejestrowania transakcji. Wszystkie zarejestrowane obroty drukowane są na na paragonach dla Klienta i zapisywane w niekasowalnej pamięci urządzenia (pamięci fiskalnej - module fiskalnym). Kasę Fiskalną należy zafiskalizować.

Rejestruje obrót i wylicza kwoty podatku należnego. Moduł odpowiada także za sterowanie wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.

Jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.

Jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Dokument drukowany przez kasę w chwili dokonania sprzedaży. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedawanym towarze, oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.

Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumujące obrót i kwoty podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.

Jest to liczba artykułów wprowadzanych do pamięci kasy fiskalnej z uwzględnieniem nazwy, stawki VAT oraz ceny.

Kasę można zaprogramować ręcznie lub przy użyciu komputera. Najważniejszymi parametrami kasy, jakie muszą zostać zaprogramowane są: nagłówek, stawki podatkowe, nazwy towarów lub usług, które będą rejestrowane.

Kopia paragonu zapisywana na karcie pamięci w kasie fiskalnej. W kasach bez karty pamięci kopia paragonu zapisywana jest na drugiej rolce papieru, która musimy zachować na wypadek kontroli z urzędu Skarbowego.