buy viagra online
buy viagra online

Gratyfikant GT Sfera

 

 

 

 


Gratyfikant GT Sfera jest systemem kadrowo-płacowym, który został wyposażony w Sferę dla Gratyfikanta GT - mechanizm, dzięki któremu możemy rozbudować system. Program powstał z myślą o użytkownikach, którym zależy na dodatkowych funkcjach, np. pobieraniu danych z systemów RCP czy definiowaniu własnych składników płacowych.

Rozszerzenia można zrealizować dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych mechanizmów:

 • Udostępnione biblioteki obiektów Gratyfikanta GT - umożliwia to pisanie rozwiązań wykorzystujących wewnętrzne obiekty Gratyfikanta GT;
 • Mechanizm obsługi skryptów definiujących składniki płacowe - umożliwia tworzenie dowolnie złożonych składników płacowych, umożliwiając tym samym np. uzależnienie tego składnika od zewnętrznych danych.


Możliwości Gratyfikanta GT Sfera to:

 • unikalny i elastyczny model wynagrodzeń;
 • rozbudowana ewidencja pracowników;
 • ewidencja umów o pracę z bardzo elastycznym mechanizmem tworzenia zaawansowanych systemów wynagrodzeń;
 • planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę , wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
 • ewidencja umów zleceń, o dzieło oraz kontraktów menedżerskich; definiowanie elastycznych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
 • rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika;
 • ewidencja nieobecności w pracy dla wszystkich rodzajów umów;
 • definicje list płac i zestawów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
 • naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych; generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.