buy viagra online
buy viagra online

Szpieg

Opis produktu:

Szpieg, to jak sama nazwa wskazuje, program monitorujący pracę użytkowników Subiekta GT. śledzi: zmiany cen, dodawanie oraz usuwanie pozycji kartotekowych, poprawę wystawionych wcześniej dokumentów.

Dzięki Szpiegowi można wychwycić praktycznie każdš zmianę w kartotekach kontrahentów i towarów czy dokumentach sprzedaży, magazynowych i kasowych.

Największą zaletą Szpiega jest jednak sposób przedstawiania danych w postaci czytelnych, graficznych raportów, które przesyłane na określony adres e-mail, w wybranych okresach czasowych pozwalają na pełną kontrolę użytkowników programu.


Analiza przypadku:

I. Pracownik wystawił dokument sprzedaży kontrahentowi na kwotę 1200zł. Następnie poprawił dokument obniżając ceny towarów do kwoty 1100zł. Wydrukował i podmienił kopię wcześniej wystawionej faktury oraz zabrał z kasy 100zł na co pozwalał mu program. Poprawa dokumentu sprzedaży zmieniła automatycznie wartość dokumentu kasowego KP co umożliwiło nieuczciwej osobie kradzież 100zł z kasy.


II. Pracownik A przyjął fakturę VAT zakupu na kwotę 1590zł z terminem płatności do 14 dni. Następnie pracownik B (np. księgowa) sprawdził poprawność danych w Subiekcie GT z oryginałem faktury. Po 10 dniach, pracownik C w zmowie z dostawcą, dokonał zmian w cenach zakupu towarów, zawyżając wartość pierwotnej faktury o 400zł. Po kolejnych 4 dniach, gdy nadszedł termin płatności, pracownik B wykonuje przelew na podstawie powstałego zobowiązania w kwocie 1990zł co naraża kupującego na stratę finansową.


Dzięki zastosowaniu Szpiega takie sytuacje są na bieżąco wychwytywane i raportowane do wybranej osoby np. właściciela firmy.


W przyszłości planowana jest współpraca Szpiega z komunikatorem Gadu-Gadu, FTP i SMS.

 

Wymagania:

- Subiekt GT/Navireo
- Adres e-mail służący do wysyłki raportów

 

Więcej informacji na stronie www.dlainsert.pl