buy viagra online
buy viagra online

Faktura sprzedaży ze stawką "npo"

Opis produktu:

Zamieszczony tutaj wzorzec faktury sprzedaży dla Subiekta GT i Navireo zawiera mechanizm wyświetlania informacji zawierającej poniższy tekst:

Usługa nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski. Zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca.

No tax is charged for the service on territory of Republic of Poland. Purchaser is obligated to tax settlement.

Powyższe zapisy powinny się znaleźć na fakturze sprzedaży zaiwerającej pozycję:

usługa transportowa wewnątrzunijna ze stawką VAT npo.

 

Więcej informacji na stronie www.dlainsert.pl